Projekční a
inženýrská činnost

V rámci námi zpracovávaných projektů zajišťujeme:

  • Komunikaci s úřady a zajištění povolení stavby
  • Projektovou dokumentaci s žádostmi v programu Nová zelená úsporám NZU
  • Propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
  • Doplňující činnosti – geodetické práce, zaměření a digitalizace stávajícího stavu
  • Průzkumy a speciální studie

Projekční a
inženýrská činnost

V rámci námi zpracovávaných projektů zajišťujeme:

  • Komunikaci s úřady a zajištění povolení stavby
  • Projektovou dokumentaci s žádostmi v programu Nová zelená úsporám NZU
  • Propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
  • Doplňující činnosti – geodetické práce, zaměření a digitalizace stávajícího stavu
  • Průzkumy a speciální studie