Historické objekty
a památky

Máme zkušenosti s tvorbou projektové dokumentace historických a památkově chráněných objektů jak od soukromých investorů, tak od Národně památkového ústavu NPU. Návrh vždy koordinujeme s restaurátorskými záměry, požadavky Národního památkového ústavu a také se soudobými technickými požadavky na výstavbu. Hlavním záměrem je však zachovat historickou hodnotu památky.


Historické objekty
a památky

Máme zkušenosti s tvorbou projektové dokumentace historických a památkově chráněných objektů jak od soukromých investorů, tak od Národně památkového ústavu NPU. Návrh vždy koordinujeme s restaurátorskými záměry, požadavky Národního památkového ústavu a také se soudobými technickými požadavky na výstavbu. Hlavním záměrem je však zachovat historickou hodnotu památky.